ดังตฤณมัลติมีเดีย

music buddha
เพลง "พุทธคุณ" นี้ ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธคุณ อันได้แก่ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

เนื้อเพลง:

งามรุ่งเรืองบรรเจิดจับตาลึกซึ้งแปลก
เพียงแรกแลบันดาลปีติเอ่อพ้นพรรณนา
เห็นลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่ง
ทุกทุกสิ่งรอบรายกลับกลายภิรมย์สิ้น
ความไร้มลทินอันยากเปรียบปาน
ความสราญวิมลแห่งผู้รู้
สุดแห่งยอดครู องค์สัพพัญญูเอก

ความซับซ้อนโอฬารที่มีที่เป็นอยู่
ครวญคิดดูเหมือนไร้ผู้อาจหยั่งรู้สิ้นแล้ว
แม้พบปราชญ์ผู้แพรวปัญญาแสนเรืองรอง
ได้เรียนลองไตร่ตรองนานช้ารู้จำพ่าย
เพียงผู้ได้เป็นนายแห่งปัญญา
จึงกาจกล้าท่วงทันสัจจะนั้น
เลิศยิ่งสามัญ ปัญญาพระพุทธส่อง

กลางหนทางวิบากยังมีศาลาร่ม
ให้ชื่นชมธาราแห่งความการุณย์อันแท้
ซาบซึมแผ่ผ่านใจอันร้อนด้วยไฟใหญ่
ดับเชื้อไฟให้สิ้นสุดลงสิ้นทางต่อ
แบกรับกรรมเพียงพอแค่ชาตินี้
ได้จบทีเพราะมีเส้นทางไว้
ให้ได้โพล่งพลันสู่การรับรู้ใหม่
พระผู้จอมธรรมตถาคตพระองค์นั้น?

 
เวอร์ชั่น ๑:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ๋อ ณธนา หลงบางพลี
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/music/buddha_v2.mp3{/saudioplayer} 
{youtube}6eHyKQz2l8Y{/youtube}
เวอร์ชั่น ๒:  ต้นฉบับ
ขับร้องโดย โยธิน พรหมดี
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/buddha/Buddha.mp3{/saudioplayer} 
{youtube}Tw0t4g2OZr4{/youtube}
เวอร์ชั่น ๓: ขับร้องโดย โอ๋ ลำดวน
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/music/buddha_oh.mp3{/saudioplayer} 
{youtube}eB0DToaaVwk{/youtube}
music luangta

luangta เนื้อเพลง:

สิบนิ้ววันทาพร้อม เศียรข้าน้อมด้วยใจวิเศษ
ระบายรอยยิ้มอิ่มอาบ โน้มกายลงไปกราบแทบเท้าหลวงตา
ความรู้สึก เหมือนกราบนิพพาน ที่พ้นภัย

จะแจ้งกระจ่างฟ้า หลวงตาสอนด้วยใจพิสุทธิ์
ดุจดวงอาทิตย์ส่องสาด ฉายความจริงไม่อาจแลเห็นด้วยตา
ความเงียบเย็น เหมือนแผ่ทุกทาง กลางโลกใหญ่

หากไม่พบองค์ท่าน ก็ไม่มีวันมั่นใจว่าจริง
ทุกสิ่งที่พระพุทธา ท่านตรัสสั่งจารึกไว้ให้รู้
กราบต้องกราบแบบไหน จึงเท่ากับใจที่ได้รู้คุณ
ไออุ่นจากธรรมแท้จริง มีสิ่งตอบแทนใดเหมือนได้เล่า?

สุดเทียบแก้วอื่นไหน เหมือนแก้วใสดั่งใจหลวงตา
เอาใจดวงนี้บูชา ขอแทนคุณด้วยจิตศรัทธานิพพาน
ตามท่านพา ด้วยรอยเท้านำ จนสิ้นใจ

 

เวอร์ชั่น ๑:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เรียบเรียงดนตรีโดย ณธนา หลงบางพลี
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/music/luangtaNatana.mp3{/saudioplayer} 

เวอร์ชั่น ๒:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เรียบเรียงดนตรีโดย เกรียงไกร เตรียมชาญชูชัย
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/music/luangtaKriengKrai.mp3{/saudioplayer} 
{youtube}w1f4aa2DruQ{/youtube}
เวอร์ชั่น ๓:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เสียงขับร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/music/luangtaVocal.mp3{/saudioplayer} 
music buddha

sunrise เนื้อเพลง:

รอนแรมมาช้านานว่ายวนผ่านชั้นภพภูมินานา
นำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกหลอนในตัวตน
มืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงทะยานลวงตา
มายาไร้หลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้า

เปลี่ยนแปลงลับลาใช่ว่ามีรู้สิ้น
แตกแปรผันภินท์พังสุดช้าเร็วตามกัน
ชีพถูกบันดาลด้วยกรรมเก่า หมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดิน
สู่การดิ้นรนในฉากใหม่ต่อไป...

รอคอยทางประเสริฐช่วยนำสู่แดนวิไลนิรันดร์
กันดารแล้งแห้งผากเท่าใดฝ่าฟันดั้นด้นไป
แสนไกลจนที่สุดพบพานผู้มีฤทัยปรานี
นิ้วชี้ทางพิสุทธิ์ให้เดินได้ถึงความหมดอาลัย

หากจะต้องตายไปอย่างคนไร้ค่า สบโชคชะตาที่โหดร้ายก็ยินดี
ให้ชีวิตนี้เดินตามมรรคา เลือดตากระเซ็นเช่นไรก็ยอม
จะเพียรน้อมใจไปสู่ฝั่งฟากโน้น

กำแพงกางตระหง่านล่อลวงฉุดรั้งให้ท้อกายใจ
จะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกร้าวพังยับเยิน
เศร้าซึมเมื่อเหลียวแลกลับเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำ
ลึกล้ำในอดีตเยื่อใยที่ฝังลึกกินใจ หมดสิ้นกันที...

เวอร์ชั่น ๑: ขับร้องโดย อลิสา ฉัตรานนท์
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/song_amata/Immortal-female.mp3{/saudioplayer} 

เวอร์ชั่น ๒: ขับร้องโดย โยธิน พรหมดี
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/music/Amata_Yotin.mp3{/saudioplayer} 

ดนตรีบรรเลง:
{saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/music/amata_music.mp3{/saudioplayer}