ดังตฤณมัลติมีเดีย

เสียงอ่านหนังสือ "มีชีวิตที่คิดไม่ถึง"


เสียงอ่านโดย: อนุสรณ์ ตรีโสภา (โจโฉ)

[อ่านหนังสือ]
[ดาวน์โหลดเสียงอ่านทั้งหมด]
หนังสือเล่มนี้จะเปิดโปงเกมกรรม เกมที่น่ากลัวเหนือสิ่งอื่นใด เพราะผลของการเล่นอย่างไม่รู้ คือความทุกข์อย่างสาหัสเมื่อเล่นแพ้ คือการหลงลืมอันน่าสังเวช และคือความตายที่ซ้ำซากไม่รู้จบ!

เนื้อหารับฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
อารัมภบท {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-00-0.mp3{/saudioplayer}
คำนำ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-00-1.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๑ - เกมกรรม {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-01.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-02.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๓ - คะแนนสะสม {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-03.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๔ - หนี้ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-04.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-05.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๖ - แรงต้าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-06.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๗ - ตัวแปรต่างๆ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-07.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๘ - ความฉลาดในเกมกรรม {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-08.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-09.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๑๐ - คะแนนใหม่ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-10.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๑๑ - ลำดับขั้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิต {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-11.mp3{/saudioplayer}
รายละเอียดโดยรวมของหนังสือ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/meecheewit_hq/meecheewit-12.mp3{/saudioplayer}