ดังตฤณมัลติมีเดีย

เสียงอ่านหนังสือ "วิปัสสนานุบาล"


เสียงอ่านโดย: อลิสา ฉัตรานนท์

[อ่านหนังสือ]
ธรรมปฏิบัติขั้นต้นสำหรับมือใหม่ ที่สนใจและอยากออกจากจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมภายในเวลาอันลัดสั้น ไม่มีพิธีรีตองซับซ้อนชนิดออกตัวก้าวแรกขณะยังไม่ถอนสายตาจากหน้าหนังสือ

เนื้อหารับฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
เสียงอ่านหนังสือวิปัสสนานุบาล {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/01%20vipassana%20-%20Introduction.mp3{/saudioplayer}
คำนำ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/02%20vipassana%20-%20Preface.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๑ - วิปัสสนาคืออะไร {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/03%20vipassana%20-%20Chapter%201.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๒ - เขาเริ่มทำวิปัสสนากันอย่างไร {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/04%20vipassana%20-%20Chapter%202.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๓ - การฝึกหายใจเพื่อยกระดับสติ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/05%20vipassana%20-%20Chapter%203.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๔ - เครื่องทุ่นแรงให้เกิดความต่อเนื่อง {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/06%20vipassana%20-%20Chapter%204.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๕ - เปลี่ยนปมปัญหาเป็นเครื่องมือ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/07%20vipassana%20-%20Chapter%205.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๖ - ปฏิกิริยาทางใจ {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/08%20vipassana%20-%20Chapter%206.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๗ - เกณฑ์วัดว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาหรือยัง {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/vipassana/09%20vipassana%20-%20Chapter%207.mp3{/saudioplayer}