ดังตฤณมัลติมีเดีย

เสียงอ่านหนังสือ "รักแท้มีจริง"เสียงอ่านโดย:
พงศ์เพชร อมรสิทธิ์
อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ
อลิสา ฉัตรานนท์
กวิน ฉัตรานนท์
อัจฉริยา สินรัชตานันท์

[อ่านหนังสือ]
[ฟังจาก Youtube]
หนังสือที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องของการพบ "รักแท้" ช่วยให้หลุดพ้นจากคำสาปแห่ง "กรรมเก่า" รับเอาพรประเสริฐแห่ง "กรรมใหม่" ด้วยความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นับแต่รู้ตามจริงว่ารักแท้คืออะไร ไปจนถึงการสร้างเสน่ห์เพื่อดึงดูดคนที่ใช่ ตลอดจนรักษาคนที่คุณรักไว้เพื่อรอวันที่จากไปอย่างงดงาม และเพื่อตามไปพบกันใหม่ในโลกที่คุณนึกว่าเป็นเพียงความฝัน..."รักแท้มีจริง "...ถ้าคุณรู้วิธีทำให้มันมี ไม่ใช่เอาแต่คอยให้มันมา...

เนื้อหารับฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
อารัมภบทแห่งรักแท้ อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/01-intro.mp3{/saudioplayer}
บทที่ 1 รักแท้คือ อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/02-Truelove_Chapter1_.mp3{/saudioplayer}
บทที่ 2 สร้างเสน่ห์ อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/03-Truelove_Chapter2_.mp3{/saudioplayer}
บทที่ 3-1 เลือกคนที่ใช่ อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/04-Truelove_Chapter3-1.mp3{/saudioplayer}
บทที่ 3-2 เลือกคนที่ใช่ (ต่อ) อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/05-Truelove_Chapter3-2.mp3{/saudioplayer}
บทที่ 4-1 รักษาความรู้สึก อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/06-Truelove_Chapter4-1.mp3{/saudioplayer}
บทที่ 4-2 ทำอย่างไรจะอยู่ด้วยกันตลอดไป อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/07-Truelove_Chapter4-2.mp3{/saudioplayer}
บทที่ 5 จากเป็นจากตาย อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/08-Truelove_Chapter5.mp3{/saudioplayer}
บทที่ ๖ รักเหนือรัก อ่าน {saudioplayer}http://www.amornsit.com/medias/Yod/truelove/09-Truelove_Chapter6.mp3{/saudioplayer}