ดังตฤณมัลติมีเดีย

section visachana clinic

ติดตามข่าวสารการเปิดบรรยายธรรม 'ดังตฤณวิสัชนา' ณ ณัฐชญาคลินิกได้ที่ https://www.facebook.com/dungtrin