ดังตฤณมัลติมีเดีย


   วิธีฟังเสียงอ่านหนังสือ:
      1. นำเม้าส์วางบนหน้าปกหนังสือ
      2. ชื่อหนังสือแต่ละเล่มจะปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อฟังเสียงอ่าน

   ถ้าพบปัญหาในการเลือกหนังสือจากรูปปก กรุณาคลิกที่นี่